Kontakt

PPHU Violana - dane teleadresowe

ul. Cepowa 16, 91-202 Łódź
tel./fax: +48 42 611 07 67, tel. 0 604 721 876
e-mail: violana@post.pl

FOR INTERNATIONAL TRADE: anna.wilk@violana.pl


Zapraszamy również na nasz > fanpage na Facebook

Obowiązek informacyjny

 1. Administratorem Danych jest PPHU VIOLANA z siedzibą w Łodzi przy ul.Cepowej 16,91-202, Łódź, NIP: 7271008661, REGON 470955640 Administrator Danych w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: violana@post.pl
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • marketingowym administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „r.o.d.o.”,
  • udzielenia odpowiedzi na pytanie Użytkownika skierowanego za pośrednictwem formularza kontaktowego (art. 9 ust. 2 lit. a r.o.d.o.).
 1. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania usługi, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 3. Ma Pan/Pani prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na pytanie Użytkownika.

 

 

 

 

Skontaktuj się z nami.